Kraften i en ekte powernap

– Sov når du kan, sa kapteinen, med myndig stemme. Faren min var pilot i SAS og kunne sove på de merkeligste tider og steder. Det gjør jeg også.

Som bilpassasjer til neste møte. Jeg sover. I avgangshallen. Sover. På parkbenken, kontoret, på gulvet mens middagen er i ovnen. Jeg gjør som min far og sover når jeg kan. Ingenting slår min kompaktsoving – at jeg sover kort, men tungt 🙂 Natten går unna på seks timer.

Powernap, dupp, lur, høneblund, fem-minutter, cowboystrekk, eftashvile, middagslur, eller ta «en liten på øyet». Kjært barn har mange navn, det har en grunn. Dagssøvnen er både kjær og viktig når det røyner på, og nå oppfordrer forskerne oss til å finne tid til søvn.

Helse i hvert eneste sovende minutt

Lengden på en kort høneblund bør være mellom 10 og 20 minutter, sier forskerne. Sett klokken på 30 minutter, for normalt så bruker vi litt tid på å sovne. Da vil du opplagt få en del helsegevinster:

  • Du får bedre konsentrasjon. Du løser vanskelige problemstillinger bedre og tar bedre valg.
  • En kort dupp reduserer stresshormoner i blodet. Blodtrykket senker seg, og det er godt for både hjerne og hjertet.
  • Du får bedre hukommelse og orker større fysiske anstrengelser (som å trene).
  • Humøret blir bedre og du blir mer robust mot små-ertende kommentarer fra kjæreste og kollegaer 🙂
  • Immunforsvaret styrker seg og du slipper kanskje høstforkjølelsen.
  • Du blir penere. Forskere har funnet at huden holder seg bedre med søvn.

 Det er altså ikke rent lite du kan forvente av litt søvn på dagtid.

Fordommer mot powernap

Det er mange fordommer som er knyttet til oss som sverger til en powernap. Mange nordmenn har nok ristet på hodet over spanjolenes siesta. Stenge butikker og sove midt på dagen, liksom! Men våre forfedre, de fleste av dem bønder, tok seg også gjerne en til flere cowboystrekker på dagtid.

Noen hevder disse fordommene kom med industrialiseringen. Da bestemte maskinene når man kunne ta en hvil, og samfunnseliten holdt frem lang våkentid som moralsk høyverdig. Nå som vi kan jobbe når som helst og hvor som helst, burde fordommene være borte, men slikt tar tid. Jeg personlig har også fått høre at jeg både er slapp og lat. Det er underlig når man ser hva jeg får gjort i løpet av en dag og hvor effektiv jeg er – fordi jeg er «våken» når jeg er våken.

Du kan også bli sett på som gammeldags om du legger deg litt nedpå. Det er liksom noe man gjorde før i tiden og passer ikke inn i dagens hektiske samfunn. Vi må endre holdningene våre mot søvn! Selv Forsvaret synes å være på vei.

En god soldat sover når hen kan

Førsteamanuensis II, Olav Kjellevold Olsen, har militær utdanningsbakgrunn og var instruktør i ledelse ved Sjøkrigsskolen, har fått priser og heder for sin søvnforskning. I boken Operativ psykologi står det beskrevet at søvn er en forutsetning for å lykkes i operativ sammenheng og at søvn bør inkorporeres i planlegging og gjennomføring av operasjoner (slik er det ikke, etter hva jeg forstår). Der beskriver Olsen forsvarets holdning rundt «stå-på-vilje» og evne til å «bite tenna sammen», gjør at du blir sett på som en slappfisk av mange om du vil sove. Det er en holdning som kan være direkte kontraproduktiv, når søvn er så viktig.

I det amerikanske forsvaret har man allerede et styrende direktiv om søvn i krig, og Olsen er bekymret for at frem dyrkingen av «stå-på-egenskapene» kan gå på bekostning av smarte avgjørelser i strid. Han får enorm støtte i forskermiljøet som er klar på at du yter både fysisk og psykisk bedre etter en liten lur.

Søvnbehovet kan motvirkes, men det er dumt

Det mange som tyr til kaffe fremfor å sove en kort blund. Selv om kaffe kan være godt for å kick-starte dagen, så er det direkte dumt å drukne søvnpresset i koffein. Du presterer like dårlig selv om du kan føle deg kvikkere. Det er også mange som tar opp mobilen og scroller i avis, face, eller insta. Det kan virke forfriskende å få hodet over på noe som ikke krever noe av deg. Men du lurer deg selv. Scrollingen bare overbelaster hjernen ytterligere og setter deg i dårligere stand til å håndtere dagen på en god måte.

Rådet er åpenbart, men…

Forskerne er helt klare på rådet. Sov når kroppen forteller deg det. Skap en kultur på arbeidsplassen om at en 30 minutter er greit. Og vet du hva: Noen ganger kan det være greit å bytte ut en gåtur med en liten lur 🙂 Men om du har søvnproblemer om natten, så frarådes powernappen. Da får du bare gå tur i stedet.


Sjekk podcasten vår om søvn: BRA FOR DEG. Hør søvnforsker på Ahus, Harald Hrubos-Strøm, fortelle om hvor viktig det er med søvn.

Legg igjen en kommentar