Påske – en tid for endring

Det finnes mennesker som tenker og utfordrer, og drar verden videre. De som uredd går inn i endringsprosesser og kjemper for noe bedre. De møter ofte motstand.

I disse påsketider er Jesus sin kamp for nestekjærlighet en påminner om at selv det mest åpenbare møter motstand. For sin kamp døde han på korset, mens ordet levde videre. Kirken har likevel fortsatt ikke helt klart å omfavne Jesu budskap fullt ut. For flere hundre år siden måtte opplysningstidens vitenskapsmenn skjule sine oppdagelser i kodespråk. Kirkens geistlige ville brenne både vitenskapelige funn og vitenskapelige menn. Disse tapre vitenskapsmennene endret både jordens plass i universet, teknologi og medisin. I dag kan kampen for homofiles rettigheter fortsatt synes vanskelig i enkelte miljøer. Vi har mye å takke dem som ofret og ofrer livet på endringens alter.

Endring koster for den som vil endre

Uten sammenlikning for øvrig, så er dette en lærdom å ta med seg. Når du oppdager noe som ikke virker og vil endre det, så skal du vite at det kommer til å koste. Hvorfor vil du begynne å trene? Har du fått deg en ny kjæreste? Kan du ikke bare spise det vi andre spiser? Når de menneskene rundt en er i motstand for endringen du trenger, da kan kostnadene ved ditt prosjekt være stor fra de rundt deg. Mange slutter derfor å søke endringen og faller tilbake i mismot.

Da skal du vite:
det volder litt rabalder,
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Når det normale skal forandres, øker uroen hos flere. Når en forandring oppleves for stor endres uro ofte til motstand – og noen ganger sinne. Nye tanker, levemåter eller holdninger utfordrer tryggheten for veldig mange av oss. Det er likevel når tryggheten utfordres at bevegelse skjer, og at noe nytt oppstår.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
– i den blir somren til!

Vi kan alle, med fordel, forsøke å utvide horisonten og se på mennesker og endring i et rausere perspektiv. Gå nærmere. Undersøke. Se, spør, lytt. Det vil hjelpe oss å forstå og håndtere frykten for det som er annerledes. Behovet for å avvise, og utøve motstand, blir mindre.

Alle endringsagenter må ha et bakkemannskap, og vi i Herbalife Nutrition har et helt team som vil være med de som ønsker og trenger hjelp til en ekstra inntekt eller gjøre noe med helsen. Skriv hva du vil endre inn i kommentarene og vi vil matche deg 🙂

Bjørnstjerne Bjørnsons dikt

Da Bjørnstjerne Bjørnson ble bedt om å skrive diktet jeg refererer til ovenfor, så skulle det inn i en dansk kalender for 1869. Det fortelles at da Bjørnson skulle skrive et vers til denne kalenderen så var alle måneder allerede tatt, bortsett fra april. Det sies derfor at han moret seg med å poengtere dette i tittelen: «Jeg velger mig april».

Jeg tror vi alle kan være litt Bjørnson. Gjør noe gøy ut av snevre valg du også. Velg deg april du om du ønsker endring. Jeg bærer det med meg der jeg går. Min vårgave til deg er derfor Bjørnstjerne Bjørnsons «Jeg velger mig april»:

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
– i den blir somren til!

Legg igjen en kommentar